Školní parlament 7.ZŠ Most

Schůzky zástupců parlamentu probíhají jednou měsíčně. Zástupci jednotlivých tříd zde mohou diskutovat o problémech týkajících se školy a mohou navrhnout změny, které by ve škole uvítali. Jsou zde seznámeni s akcemi školy, které je čekají a tyto informace tlumočí svým spolužákům.


Aktuality

Vítejte v novém školním roce

Únor 2019

Datum setkání: 22. 1. 2019

Téma:

 • Uvítání zástupců parlamentu
 • Zhodnocení nastavené spolupráce mezi třídami - zástupci odevzdali vypracované grafy "Závislosti na technologiích"

 • Zhodnocení spolupráce s Městskou policí, která již ukončila přednášky na II. stupni a začne pracovat s I. stupněm naší školy
 • Návrhy, požadavky a problémy týkající se chodu školy

Závěr:

 • Schůzka parlamentu proběhla dle plánu
 • Na schůzku dnešního parlamentu bohužel nedorazily tyto třídy: 9.A, 8.B, 7.C, 6.B, a 4.C (3.B byla omluvena)- ostatním zástupcům děkuji za spolupráci
 • Děkuji třídám - 9.C, 6.A, 5.A, 5.C a 4.B za včasné odevzdání grafů. Velká pochvala za zpracování grafu patří třídě 4.B.
 • Spolupráce s Městskou policí se žákům II.stupně velmi líbila
 • Požadavky a připomínky nebyly vzneseny žádné
 • Grafy jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na nástěnce ve II. patře naší školy a pro inspiraci se můžete podívat (viz. foto), jak práce jednotlivých tříd vypadá:Leden 2019

Datum setkání: 17. 1. 2019

Téma:

 • Uvítání zástupců parlamentu
 • Zhodnocení nastavené spolupráce mezi třídami -  anketa: "Závislosti na technologiích"

 • Návrhy, požadavky a problémy týkající se chodu školy
 • Požadavky a připomínky nebyly vzneseny žádné

Závěr:

 • Schůzka parlamentu proběhla dle plánu
 • Zúčastnily se zástupci ze všech tříd
 • Žáci odevzdali vypracované ankety
 • Třída 9.C odevzdala vypracovaný graf - jako první ze všech tříd - velká pochvala!
 • Požadavky a připomínky nebyly vzneseny žádné


Listopad 2018

 • Datum setkání: 29. 11. 2018

Téma:

 • Uvítání zástupců parlamentu

 • Utvoření dvojic tříd pro nastavení spolupráce v prevenci proti závislostem na technologiích (PC, mobilní telefon, sociální sítě aj....)

 • Anketa v písemné formě

Závěr:

 • Schůzka parlamentu proběhla dle plánu

 • Zástupci tříd odevzdali kopii ankety se kterou budou pracovat
 • Anketu odevzdaly třídy - 5.A, 5.B, 6.A, 6.C, 8.A, 9. B - těmto třídám děkuji za spolupráci
 • Dnes se nezúčastnily třídy: 3. třídy, které se omluvily a 9.A bez omluvy

 • Ostatním zástupcům parlamentu děkuji za spolupráci.

Říjen 2018

 • Datum setkání:25.10.2018

Téma setkání:

 • Zadání celoročního úkolu a nastavení spolupráce  mezi jednotlivými třídami.
 • Téma: závislost na technologiích
 • Předání informací o NNTB (www.nntb.cz)
 • Předání informací o celoroční spolupráci s městskou policií, která začíná dne 25.10.2018

Závěr jednání:

 • Schůzka parlamentu proběhla dle plánu.

 • Návrhy zástupců parlamentu - nainstalovat na půdě školy tzv. Papíromat (automat na pomůcky), dále žáci projevili zájem o besedu zaměřenou na téma " Jak se bezpečně pohybovat na internetu a sociálních sítích"
 • Dnes se nezúčastnily třídy: 9.B, 9.C, 7.C, 4.A, 5.A a 5.B.

 • Ostatním zástupcům parlamentu děkuji za spolupráci.

Září 2018

  • Datum setkání: 10.9.2018
  • Téma - setkání a seznámení se s novými členy parlamentu, nastavení spolupráce pro letošní školní rok.

  Květen 2018

  • Datum setkání: 14.5.2018
  • Schůzka parlamentu proběhla v domluveném termínu. Zúčastnily se všechny třídy.
  • 9.A splnila dodatečně zadaný úkol a vymyslela námět na aktivitu - " žáci učí učitele"
  • Na minulém jednání zástupců parlamentu byli žáci vyzváni k zamyšlení se nad akcemi jejich třídy a jejich přínosem pro třídu - tento úkol zatím splnilo jen velmi málo tříd. Děkuji za splnění třídám - 8.B, 5.C a 4.A.
  • Dnes padlo několik návrhů na změny, které by žáci v naší škole uvítali - např. chodit o velkou přestávku svačit ven, studium francouzského jazyka, využívat více venkovní učebnu. Bohužel, z organizačních a bezpečnostních důvodů nelze některé věci uskutečnit. 
  • Děkuji zástupcům parlamentu za účast a podnětné návrhy.

  Duben 2018

  • Datum setkání: 23.4.2018
  • Schůzka parlamentu proběhla v domluveném termínu. Dnešní schůzky se nezúčastnili zástupci 8.A. Ostatní zástupci se dostavili včas a v plném počtu.
  • Na dnešní schůzce žáci prezentovali náměty pro aktivity, které budou podporovat spolupráci mezi třídními kolektivy:


   9 třídy - Olympiáda pro II. stupeň

   5.B - školní časopis, který by vycházel každý měsíc. Masopust. Den s rodinou - aktivity pro malé i velké. Trampolínky do škol.

   4. B - školní videa. Školní časopis. Školní maskot. Pomáhat starším lidem.

   3. A - rodinná olympiáda. Úklid kolem školy. Projekt k výročí republiky.

   3. B - by chtěla vyčistit balkon školy, který mají pod okny. Superstar.

   Další navrhované aktivity - darování peněz na UNICEF. Výměnné pobyty.

  • Děkuji zástupcům výše uvedených tříd za podnětné náměty.

  Březen 2018

  • Schůzka parlamentu proběhla v domluveném termínu. Dnešní schůzky se nezúčastnili zástupci osmých tříd. Ostatní zástupci se dostavili včas a v plném počtu.

  • Dnes jsme se zaměřili na nastavení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými třídami a mezi nižším a vyšším stupněm. Zástupci parlamentu mají za úkol vyřídit ve svých třídách návrh k zamyšlení - úkolem je vymyslet a na příštím setkání navrhnout aktivity, které by vedly k nastavení spolupráce jednotlivých tříd nebo akce, které by posílily prestiž školy.

  • Dále se hovořilo o ŠvP. Žáci by uvítali změnu místa konání školy v přírodě. Po předložení návrhu a po dohodě s vedením školy, byl tento návrh akceptován.

   Vedení školy zváží změnu místa konání ŠvP.

  Únor 2018

  • Datum setkání: 19.2.2018

  Závěr

  • Schůzka zástupců školního parlamentu proběhla dle domluvy a v plném počtu
  • Desetiboj - otázky ohledně desetiboje
  • Sledujte nástěnku u TV
  • Jídelna - kapacitně nezvládá vařit dva druhy obědů
  • Zima na chodbách - děti samy zbytečně větrají
  • Stále platí, že se žáci sami nesmí pohybovat v prostorách šatny bez dozoru dospělého

  Leden 2018

  • Lednová schůzka parlamentu se bude konat 15.1. v 9.40. Místo konání bude upřesněno školním rozhlasem.

  Závěr

  • Schůzka zástupců školního parlamentu proběhla dle domluvy a v plném počtu

  • Žáci čtvrtých tříd se ujistili, že i letos proběhne Velikonoční soutěž

  • Žáci devátých tříd řešili přípravu a organizaci plesu, který se bude konat v dubnu

  • Dále se projednával návrh organizace u tělocvičny týkající se přípravy na výuku TV - malé prostory na převlékání

  • Žáci druhého stupně by rádi navštívili výstavu "Terakotová armáda",  která je v současné době k vidění v Oblastním muzeu v Mostě

  • Projednával se také vnitřní řád školy - z důvodu bezpečnosti byl připomenut zákaz pohybování se v šatnách bez dozoru během vyučování
  Listopad

  • Listopadová schůzka školního parlamentu se bude konat 13.11.2017 v 9.40 v oranžové družině.
  • Schůzka školního parlamentu proběhla podle plánu. Zástupci tříd dorazili v plném počtu a to z prvního i druhého stupně. Diskutovalo se o chodu školy a kantýny.

  Závěr 

  • Kantýna zůstane otevřena první dvě přestávky. Děti si v této době mohou zakoupit zdravou svačinu.

  • Návrhy - žáci by uvítali více exkurzí a výletů. Na hodiny přírodopisu by rádi chodili ven do přírody.


  Říjen

  Jednání školního parlamentu

  • III. ročník školního Desetiboje - i v letošním roce se bude konat školní desetiboj, kterého se mohou zúčastnit tři zástupci jednotlivých tříd. 10. kolo sportovního klání zakončí třídní učitelé. Důležitá informace - sledujte nástěnku u tělocvičny, kde se  dozvíte veškeré informace a výsledky týkající se této soutěže.
  • Další sportovní akce, které nás čekají, jsou vánoční a velikonoční turnaje pro 6. - 9. třídy v přehazované a volejbalu.
  • V letošním školním roce by se také členové školního parlamentu měli setkat s primátorm města Mostu panem Mgr. Janem Paparegou na Magistrátu města Mostu.

  Úspěchy našich žáků

  • Přehazovaná - dívky 6. a 7. tříd vybojovaly 1. místo v přehazované a to v oblastním i okresním kole a postupují dále do krajského kola.
  • Přespolní běh - dívky 8. a 9. tříd si vedly výborně v přespolním běhu, postoupily do krajského kola a vybojovaly zde krásné 4. místo.
  • Stolní tenis - dívky 8. a 9. tříd se umístily na 3.místě, chlapci se umístili na 5. místě.
  • Velká gratulace patří žáku Jiřímu Drexlerovi, který se umístil na 1. místě v matematické soutěži Logik.
  • Všem reprezentantům naší školy gratulujeme a děkujeme za jejich úsilí.

  Připomínky

  • Školní kantýna - žáci by uvítali jiný typ svačin, než je dosud v nabídce kantýny. Tento bod je zatím v jednání.

  Listopad

  • Listopadová schůzka školního parlamentu se bude konat 13.11.2017 v 9.40 v oranžové družině.