Školní parlament 7.ZŠ Most

Schůzky zástupců parlamentu probíhají jednou měsíčně. Zástupci jednotlivých tříd zde mohou diskutovat o problémech týkajících se školy a mohou navrhnout změny, které by ve škole uvítali. Jsou zde seznámeni s akcemi školy, které je čekají a tyto informace tlumočí svým spolužákům.


Aktuality


Únor

 • Přesné datum dalšího setkání členů parlamentu bude včas upřesněno.

Leden 2018

 • Lednová schůzka parlamentu se bude konat 15.1. v 9.40. Místo konání bude upřesněno školním rozhlasem.

Závěr

 • Schůzka zástupců školního parlamentu proběhla dle domluvy a v plném počtu

 • Žáci čtvrtých tříd se ujistili, že i letos proběhne Velikonoční soutěž

 • Žáci devátých tříd řešili přípravu a organizaci plesu, který se bude konat v dubnu

 • Dále se projednával návrh organizace u tělocvičny týkající se přípravy na výuku TV - malé prostory na převlékání

 • Žáci druhého stupně by rádi navštívili výstavu "Terakotová armáda",  která je v současné době k vidění v Oblastním muzeu v Mostě

 • Projednával se také vnitřní řád školy - z důvodu bezpečnosti byl připomenut zákaz pohybování se v šatnách bez dozoru během vyučování
Listopad

 • Listopadová schůzka školního parlamentu se bude konat 13.11.2017 v 9.40 v oranžové družině.
 • Schůzka školního parlamentu proběhla podle plánu. Zástupci tříd dorazili v plném počtu a to z prvního i druhého stupně. Diskutovalo se o chodu školy a kantýny.

Závěr 

 • Kantýna zůstane otevřena první dvě přestávky. Děti si v této době mohou zakoupit zdravou svačinu.

 • Návrhy - žáci by uvítali více exkurzí a výletů. Na hodiny přírodopisu by rádi chodili ven do přírody.


Říjen

Jednání školního parlamentu

 • III. ročník školního Desetiboje - i v letošním roce se bude konat školní desetiboj, kterého se mohou zúčastnit tři zástupci jednotlivých tříd. 10. kolo sportovního klání zakončí třídní učitelé. Důležitá informace - sledujte nástěnku u tělocvičny, kde se  dozvíte veškeré informace a výsledky týkající se této soutěže.
 • Další sportovní akce, které nás čekají, jsou vánoční a velikonoční turnaje pro 6. - 9. třídy v přehazované a volejbalu.
 • V letošním školním roce by se také členové školního parlamentu měli setkat s primátorm města Mostu panem Mgr. Janem Paparegou na Magistrátu města Mostu.

Úspěchy našich žáků

 • Přehazovaná - dívky 6. a 7. tříd vybojovaly 1. místo v přehazované a to v oblastním i okresním kole a postupují dále do krajského kola.
 • Přespolní běh - dívky 8. a 9. tříd si vedly výborně v přespolním běhu, postoupily do krajského kola a vybojovaly zde krásné 4. místo.
 • Stolní tenis - dívky 8. a 9. tříd se umístily na 3.místě, chlapci se umístili na 5. místě.
 • Velká gratulace patří žáku Jiřímu Drexlerovi, který se umístil na 1. místě v matematické soutěži Logik.
 • Všem reprezentantům naší školy gratulujeme a děkujeme za jejich úsilí.

Připomínky

 • Školní kantýna - žáci by uvítali jiný typ svačin, než je dosud v nabídce kantýny. Tento bod je zatím v jednání.

Listopad

 • Listopadová schůzka školního parlamentu se bude konat 13.11.2017 v 9.40 v oranžové družině.