Školní parlament 7.ZŠ Most

Schůzky zástupců parlamentu probíhají jednou měsíčně. Zástupci jednotlivých tříd zde mohou diskutovat o problémech týkajících se školy a mohou navrhnout změny, které by ve škole uvítali. Jsou zde seznámeni s akcemi školy, které je čekají a tyto informace tlumočí svým spolužákům.


Aktuality

Květen 2018

 • Datum setkání: 14.5.2018
 • Schůzka parlamentu proběhla v domluveném termínu. Zúčastnily se všechny třídy.
 • 9.A splnila dodatečně zadaný úkol a vymyslela námět na aktivitu - " žáci učí učitele"
 • Na minulém jednání zástupců parlamentu byli žáci vyzváni k zamyšlení se nad akcemi jejich třídy a jejich přínosem pro třídu - tento úkol zatím splnilo jen velmi málo tříd. Děkuji za splnění třídám - 8.B, 5.C a 4.A.
 • Dnes padlo několik návrhů na změny, které by žáci v naší škole uvítali - např. chodit o velkou přestávku svačit ven, studium francouzského jazyka, využívat více venkovní učebnu. Bohužel, z organizačních a bezpečnostních důvodů nelze některé věci uskutečnit. 
 • Děkuji zástupcům parlamentu za účast a podnětné návrhy.

Duben 2018

 • Datum setkání: 23.4.2018
 • Schůzka parlamentu proběhla v domluveném termínu. Dnešní schůzky se nezúčastnili zástupci 8.A. Ostatní zástupci se dostavili včas a v plném počtu.
 • Na dnešní schůzce žáci prezentovali náměty pro aktivity, které budou podporovat spolupráci mezi třídními kolektivy:


  9 třídy - Olympiáda pro II. stupeň

  5.B - školní časopis, který by vycházel každý měsíc. Masopust. Den s rodinou - aktivity pro malé i velké. Trampolínky do škol.

  4. B - školní videa. Školní časopis. Školní maskot. Pomáhat starším lidem.

  3. A - rodinná olympiáda. Úklid kolem školy. Projekt k výročí republiky.

  3. B - by chtěla vyčistit balkon školy, který mají pod okny. Superstar.

  Další navrhované aktivity - darování peněz na UNICEF. Výměnné pobyty.

 • Děkuji zástupcům výše uvedených tříd za podnětné náměty.

Březen 2018

 • Schůzka parlamentu proběhla v domluveném termínu. Dnešní schůzky se nezúčastnili zástupci osmých tříd. Ostatní zástupci se dostavili včas a v plném počtu.

 • Dnes jsme se zaměřili na nastavení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými třídami a mezi nižším a vyšším stupněm. Zástupci parlamentu mají za úkol vyřídit ve svých třídách návrh k zamyšlení - úkolem je vymyslet a na příštím setkání navrhnout aktivity, které by vedly k nastavení spolupráce jednotlivých tříd nebo akce, které by posílily prestiž školy.

 • Dále se hovořilo o ŠvP. Žáci by uvítali změnu místa konání školy v přírodě. Po předložení návrhu a po dohodě s vedením školy, byl tento návrh akceptován.

  Vedení školy zváží změnu místa konání ŠvP.

Únor 2018

 • Datum setkání: 19.2.2018

Závěr

 • Schůzka zástupců školního parlamentu proběhla dle domluvy a v plném počtu
 • Desetiboj - otázky ohledně desetiboje
 • Sledujte nástěnku u TV
 • Jídelna - kapacitně nezvládá vařit dva druhy obědů
 • Zima na chodbách - děti samy zbytečně větrají
 • Stále platí, že se žáci sami nesmí pohybovat v prostorách šatny bez dozoru dospělého

Leden 2018

 • Lednová schůzka parlamentu se bude konat 15.1. v 9.40. Místo konání bude upřesněno školním rozhlasem.

Závěr

 • Schůzka zástupců školního parlamentu proběhla dle domluvy a v plném počtu

 • Žáci čtvrtých tříd se ujistili, že i letos proběhne Velikonoční soutěž

 • Žáci devátých tříd řešili přípravu a organizaci plesu, který se bude konat v dubnu

 • Dále se projednával návrh organizace u tělocvičny týkající se přípravy na výuku TV - malé prostory na převlékání

 • Žáci druhého stupně by rádi navštívili výstavu "Terakotová armáda",  která je v současné době k vidění v Oblastním muzeu v Mostě

 • Projednával se také vnitřní řád školy - z důvodu bezpečnosti byl připomenut zákaz pohybování se v šatnách bez dozoru během vyučování
Listopad

 • Listopadová schůzka školního parlamentu se bude konat 13.11.2017 v 9.40 v oranžové družině.
 • Schůzka školního parlamentu proběhla podle plánu. Zástupci tříd dorazili v plném počtu a to z prvního i druhého stupně. Diskutovalo se o chodu školy a kantýny.

Závěr 

 • Kantýna zůstane otevřena první dvě přestávky. Děti si v této době mohou zakoupit zdravou svačinu.

 • Návrhy - žáci by uvítali více exkurzí a výletů. Na hodiny přírodopisu by rádi chodili ven do přírody.


Říjen

Jednání školního parlamentu

 • III. ročník školního Desetiboje - i v letošním roce se bude konat školní desetiboj, kterého se mohou zúčastnit tři zástupci jednotlivých tříd. 10. kolo sportovního klání zakončí třídní učitelé. Důležitá informace - sledujte nástěnku u tělocvičny, kde se  dozvíte veškeré informace a výsledky týkající se této soutěže.
 • Další sportovní akce, které nás čekají, jsou vánoční a velikonoční turnaje pro 6. - 9. třídy v přehazované a volejbalu.
 • V letošním školním roce by se také členové školního parlamentu měli setkat s primátorm města Mostu panem Mgr. Janem Paparegou na Magistrátu města Mostu.

Úspěchy našich žáků

 • Přehazovaná - dívky 6. a 7. tříd vybojovaly 1. místo v přehazované a to v oblastním i okresním kole a postupují dále do krajského kola.
 • Přespolní běh - dívky 8. a 9. tříd si vedly výborně v přespolním běhu, postoupily do krajského kola a vybojovaly zde krásné 4. místo.
 • Stolní tenis - dívky 8. a 9. tříd se umístily na 3.místě, chlapci se umístili na 5. místě.
 • Velká gratulace patří žáku Jiřímu Drexlerovi, který se umístil na 1. místě v matematické soutěži Logik.
 • Všem reprezentantům naší školy gratulujeme a děkujeme za jejich úsilí.

Připomínky

 • Školní kantýna - žáci by uvítali jiný typ svačin, než je dosud v nabídce kantýny. Tento bod je zatím v jednání.

Listopad

 • Listopadová schůzka školního parlamentu se bude konat 13.11.2017 v 9.40 v oranžové družině.